Hlavná Vzťahy 36 biblických veršov o manželstve a biblických citátov o láske

36 biblických veršov o manželstve a biblických citátov o láske

Hľadáte svadobné čítania, biblické texty o láske alebo návod na manželstvo? Prečítajte si týchto 368 biblických veršov o manželstve a láske. Manželský pár v kostole Fotografia Petronella Aktualizované 06.07.2020

Páry, ktoré si chcú navzájom prejavovať oddanosť a vieru, sa pri plánovaní svadby často obracajú na biblické verše o manželstve. Pre páry, ktorých životy sú založené na ich viere, plánovanie svadby nie je len o plánovaní spoločného života, ale je to aj o plánovaní celoživotného uctievania a duchovnej oddanosti. Svadba, ktorá obsahuje biblické verše o láske a manželských písmach, nielenže pomáha manželom upevniť ich spoločný život, ale tiež im pomáha upevniť ich oddanosť viere. Tieto texty o láske zo Svätej knihy slúžia ako duchovné a sentimentálne pripomienky lásky, ktorú zdieľate ako pár, a poskytujú vám spôsob, ako si ctiť svoje náboženské presvedčenie pri oslavách s priateľmi a rodinou.

Biblické verše o manželstve vám dávajú príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a emócie spôsobom, ktorý predstavuje to, kým ste, aj keď ostatné prejavy vašich pocitov môžu byť nedostatočné. Neexistuje lepšie slovo ako Božie slovo a začlenenie biblických veršov o láske vám pomôže hovoriť prostredníctvom vašej viery. Sú chvíle, keď bude stačiť len starostlivo vybraný text z Písma, ale nájsť správne biblické verše o láske môže byť zdrvujúce. Teraz už nemusíte prezerať Bibliu sami, aby ste našli tie správne slová.

Zhromaždili sme tieto biblické verše o manželstve a láske, aby sme vám pomohli vzdať hold vašej viere a vyjadriť tak radosť, vďačnosť a šťastie, ktoré voči svojmu druhému cítite. Týmito veršmi o láske môžete vyjadriť svoju lásku a oddanosť jeden druhému a svojmu presvedčeniu. Tu je niekoľko najcennejších biblických veršov o láske, manželstve a vzťahoch, ktoré môžete začleniť do svojho svadobného dňa.


Biblické verše o manželstve

Biblia obsahuje množstvo odkazov na posvätnosť a krásu manželstva. Jeho poetické milostné texty výstižne sumarizujú, čo to znamená byť zamilovaný a oddať sa svojmu druhému po celý život. Tieto biblické verše o manželstve sú ideálnym doplnkom vašich svadobných sľubov a robia z nich krásne čítania, ktoré vám pomôžu ešte viac ozvláštniť váš obrad. Pri prípitku na svadbu, svadobných programoch alebo pozvánkach zvážte použitie iných biblických veršov o láske, s ktorými sa môže stretnúť každý. Koniec koncov, existuje množstvo spôsobov, ako sa navzájom milovať mimo manželstva.

Biblické verše o manželskom obraze


1. Genesis 1: 27-28: ‘Boh teda stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril; muža a ženu ich stvoril. A Boh im požehnal. A Boh im povedal: 'Ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami a nad nebeskými vtákmi a nad všetkým živým tvorom, ktorý sa pohybuje na zemi.' '

2. Malachiáš 2: 14-15: 'Ale vy hovoríte:' Prečo nie? ' Pretože Hospodin bol svedkom medzi tebou a manželkou tvojej mladosti, ktorej si bol neverný, hoci je tvojou spoločníčkou a tvojou manželkou podľa zmluvy. “

3. Izaiáš 54: 5: „Lebo tvojím manželom je tvoj tvorca, jeho meno je Hospodin zástupov; a Svätý Izraela je tvojím Vykupiteľom, Bohom celej zeme, ktorý ho nazýva. “

4. Šalamúnova pieseň 8: 6-7: „Ulož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečať na svoju ruku, pretože láska je silná ako smrť, žiarlivosť je divoká ako hrob. Jeho záblesky sú záblesky ohňa, samotný plameň PÁNA. Mnoho vôd nemôže uhasiť lásku, ani záplavy ju nemôžu utopiť. Ak by muž ponúkol za lásku všetko bohatstvo svojho domu, bol by úplne opovrhovaný. “

5. Efezanom 4: 2–3: „So všetkou pokorou a jemnosťou, s trpezlivosťou, vzájomne sa znášajúci v láske, túžiaci zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.“

6. Kolosanom 3:14: 'A cez všetky tieto cnosti si dajte lásku, ktorá ich všetkých spája v dokonalej jednote.'

7. Kazateľ 4: 9: „Dvaja sú lepší ako jeden, pretože majú dobrú návratnosť práce: Ak jeden z nich spadne, jeden môže pomôcť druhému vstať. Ľutujte však každého, kto spadne a nemá nikoho, kto by mu pomohol vstať. Tiež, ak si dvaja ľahnú k sebe, zostanú v teple. Ale ako sa dá udržať v teple sám? '

8. Efezanom 5:25: „Pre manželov to znamená milovať svoje manželky, tak ako Kristus miloval cirkev. Vzdal sa pre ňu života. “

darčeky pre vašu švagrinú

9. Genesis 2:24: 'Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a bude sa pevne držať svojej manželky, a stanú sa jedným telom.'

10. Kazateľ 4:12: „Hoci jeden môže byť premožený, dvaja sa môžu brániť. Šnúra troch prameňov sa rýchlo nepretrhne. “

11. Marek 10: 9: „Preto to, čo Boh spojil, nech nikto nerozdelí.“

12. Efezanom 5: 25-33: „Manželia, milujte svoje manželky, pretože Kristus miloval Cirkev a vydal sa za ňu, aby ju mohol posvätiť tým, že ju očistil umývaním vody týmto slovom, aby si mohol nádherne predstaviť Cirkev sebe fľak alebo vráska alebo niečo podobné, aby bola svätá a bezchybná. Rovnako by mali manželia milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje seba. Pretože nikto nikdy nemal v nenávisti svoje vlastné telo, ale vyživuje ho a zveľaďuje, rovnako ako Kristus Cirkev, ... “

SLEDUJTE VIDEO

Biblické verše o láske

Biblia môže veľa povedať o putách lásky a oddanosti.Biblické verše o láskehovoriť o dokonalej láske, ktorú by mal mať každý voči svojim priateľom, rodine a ľudstvu, nehovoriac o Pánovi. Biblické verše o láske však ponúkajú aj odhalený pohľad na silu a nádej, ktoré môže romantická láska poskytnúť. Môže byť ťažké vyjadriť svoje city k sebe navzájom slovami, ale tieto biblické verše o láske zrejme vystihujú jej podstatu správne.

Biblické verše o milostnom obraze


13. Rimanom 13: 8: 'Nikomu nie sme nič dlžní, iba aby sme sa navzájom milovali, pretože ten, kto miluje druhého, naplnil zákon.'

14. 1 Korinťanom 13: 4-5: „Láska je trpezlivá, láska je láskavá. Nezávidí, nechváli sa, nie je hrdý. Nedehonestuje ostatných, neusiluje o seba, nie je ľahké ho nahnevať, neuchováva si záznamy o krivdách. '

15. 1 Korinťanom 13: 2: 'Ak mám dar proroctva a dokážem pochopiť všetky tajomstvá a všetky znalosti a ak mám vieru, ktorá dokáže prenášať hory, ale nemá lásku, nie som nič.'

priemerná veľkosť zásnubného prsteňa podľa štátu

16. 1 Korinťanom 16:14: „Všetko rob v láske.“

17. Šalamúnova pieseň 8: 7: „Mnoho vôd nemôže uhasiť lásku; rieky to nemôžu spláchnuť. Ak by niekto dal za lásku všetko bohatstvo svojho domu, bolo by to úplne opovrhnuté. “

18. Žalm 143: 8: „Nech mi ráno oznámi tvoju nekonečnú lásku, pretože som ti dôveroval. Ukáž mi cestu, ktorou by som mal ísť, pretože tebe zverujem svoj život. '

19. Príslovia 3: 3-4: „Nech ťa láska a vernosť nikdy neopustia; zaviaž si ich na krk, napíš si ich na tablet svojho srdca. Potom si získaš priazeň a dobré meno v očiach Boha a človeka. '

20. 1. Ján 4:16: “A tak vieme, a že sa spoliehame na lásku, ktorú k nám Boh prejavuje. Boh je láska. Kto žije v láske, žije v Bohu a Boh v nich. “

21. Efezanom 4: 2: „Buďte úplne pokorní a jemní; buďte trpezliví, milujte sa navzájom. “

22. 1 Peter 4: 8: 'Predovšetkým sa navzájom hlboko milujte, pretože láska zakrýva množstvo hriechov.'

23. Ján 15:12: 'Môj príkaz je tento: Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.'

24. 1 Korinťanom 13:13: ‘A teraz tieto tri zostávajú: viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska. “

25. Šalamúnova pieseň 4: 9: „Upútal si moje srdce, moja sestra, moja nevesta; jediným srdcom si upútal moje srdce jedným šperkom náhrdelníka. “


Biblické verše o vzťahoch

Neexistuje žiadny vzťahový manuál, ktorý by vám povedal, ako prekonávať prekážky a posilňovať väzby so svojimi blízkymi (ale Trvalé môžem pomôcť). Našťastie biblické verše o láske slúžia ako vynikajúci sprievodcovia; tieto písma ponúkajú klenoty múdrosti, ktoré vám môžu pomôcť pri vzostupoch a pádoch lásky, a tiež sprostredkovať vaše úprimné myšlienky budúcemu manželovi. Existuje množstvo manželských biblií a biblických veršov o láske, ktoré sa dotýkajú témy vzťahy na ktoré by ste mohli vo svoj svadobný deň spomenúť.

Biblické verše o vzťahoch

26. Hebrejom 10: 24-25: 'Zamyslime sa nad tým, ako sa môžeme navzájom pobádať k láske a dobrým skutkom, pričom sa nevzdávame spoločného stretávania, ako to majú niektorí vo zvyku, ale navzájom sa povzbudzujte - a o to viac, že ​​vidíte, ako sa blíži deň.'

27. Príslovia 30: 18-19: „Udivujú ma tri veci - nie, štyri veci, ktorým nerozumiem: ako sa orol kĺže po oblohe, ako sa had plazí po skale, ako sa loď plaví po oceáne, ako muž miluje ženu. '

28. 1. Jána 4:12: „Boha nikto nikdy nevidel; ale ak sa navzájom milujeme, Boh žije v nás a jeho láska je v nás úplná. “

29. Príslovia 31:10: „Kto môže nájsť cnostnú ženu? pretože jej cena je oveľa vyššia ako rubíny. “

30. Rút 1: 16–17: „Požiadaj ma, aby som ťa neopustil, alebo aby som sa odvrátil od toho, aby som ťa nasledoval; Pretože kamkoľvek pôjdeš, pôjdem aj ja; A kdekoľvek sa ubytujete, ja ubytujem; Váš ľud bude mojím ľudom a váš Boh bude mojím Bohom. Kde zomrieš ty, zomriem aj ja a tam budem pochovaný. Nech to urobí Pán mne a ešte viac, ak vás a mňa rozlúči čokoľvek iné ako smrť. “

31. Rimanom 12:10: „Buďte v láske jeden k druhému. Česť jeden druhému nad sebou. “

32. 1 Peter 4: 8: 'Najdôležitejšie zo všetkého je, prejavovať si navzájom hlbokú lásku, pretože láska zakrýva množstvo hriechov.'

33. Efezanom 5:21 : „Podriaďujte sa jeden druhému z úcty ku Kristovi.“

34. Efezanom 4:32: „Buďte k sebe navzájom láskaví, nežní, odpúšťajte si jeden druhému, ako vám Boh skrze Krista odpustil.“

35. Genesis 2: 18–25: “Potom Boh, Boh, povedal:„ Nie je dobré, aby bol muž sám; Urobím z neho pomocníka vhodného pre neho. “ ... Hospodin, Boh, spôsobil, že na muža spadol hlboký spánok, a keď spal, vzal si jedno z rebier a jeho miesto uzavrel mäsom. A rebro, ktoré Pán Boh vzal mužovi, urobil z neho ženu a priviedol ju k mužovi. '

svadba priyanky chopry a nicka jonasa

36. 1 Peter 3: 7: „Rovnako aj vy, manželia, musíte vzdávať česť svojim manželkám. Zaobchádzajte so svojou ženou s porozumením, keď žijete spolu. Možno je slabšia ako ty, ale je to tvoj rovnocenný partner v Božom dare nového života. Správaj sa k nej tak, ako by si mal, aby tvoje modlitby neboli prekážané. “

Okrem týchto biblických veršov o manželstve, láske a vzťahoch sme zhromaždili aj tieto Biblické citáty o láske aby vám pomohol pridať sa k vašim veršom o láske, s ďalšími 150 citátmi o láske. Možno budete chcieť začleniť tieto biblické texty o láske na celú svadbu alebo do akéhokoľvek z vašich programov, pozvánok, poďakovaní a ďalších.

A aby ste získali ďalšie pokyny pre svoje manželstvo, Trvalé je vždy prístupný a oddaný zlepšovaniu zdravia vášho vzťahu.